ROBOTICKÁ BUŇKA ROBOTEC APC 20 (7, 10)

Robotická buňka i pro malé série.

Nabízí široké možnosti použití, spolehlivou technologii a komplexní řešení. Je velmi univerzální, rychle přenosná a přestavitelná k jakémukoliv stroji či přístroji.

 

 

ROBOTEC APC je řešením robotické buňky pro malé a střední série. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře mohli návštěvníci vidět ROBOTEC APC v kombinaci robota FANUC AM-100iC7L a soustruhu DOOSAN LYNX 220G super, na MSV v Brně  ROBOTEC APC  v kombinaci robota FANUC M-20iA 20M, soustruhu T 4000 a soustruhu PUMA GT 2100 M. Video z MSV v Brně si můžete prohlédnout zde.

 

Robota jsme se rozhodli využít jako standardní nástroj pro výměnu dílců v procesu obrábění pro menší a střední série výroby. Základním předpokladem úspěchu bylo vytvoření intuitivního dialogového ovládání, se kterým bude moci i méně kvalifikovaný pracovník jednoduchým způsobem přestavit robota pro jednotlivé dílce. Intuitivní dialogové ovládání umožňuje pomocí několika krátkých příkazů rychle nastavit robota do pozice pro výměnu, nastavit počet cyklů a robot by toto všechno měl dokázat zmanipulovat.

Základní podmínkou pro vznik robotické buňky je, aby obsluhovaný stroj umožňoval vstup robota do pracovního prostoru v automatickém režimu např. automatické otevírání dveří, stroj s automatickým upínačem (tzn. pneumatický, hydraulický, nebo elektrický upínač) atd. Tato buňka nemusí spolupracovat pouze s obráběcími stroji, může se použít pro jakékoli jiné strojní zařízení, nebo přístroj umožňující jejich vzájemnou komunikaci. Automatická výměna palety v robotické buňce umožňuje obsluze vybrat z palety opracované dílce a připravit další sérii na opracování bez přerušení výrobního cyklu. A tato verze s automatickou výměnou palety je předurčená pro malé a střední série výroby.

Z dalších přídavných zařízení můžeme zmínit především možnost osadit buňku měřicími stanicemi. Měřicí stanice může do stroje odeslat zpětnou vazbu. Když změří, že dílec se dostává na hranici tolerance stroje, může dát stroji impuls, aby zmenšil nebo zvětšil danou hodnotu tak, aby odpovídala středu zadané tolerance.

 

OPČNÍ VYBAVENÍ

  • Vstupní dopravník pásový na místo paletového zakladače - robot odebírá dílce pro opracování přímo z dopravníku
  • Výstupní dopravník pásový - robot umístí opracovaný dílec na dopravník pro další operace
  • Měřicí stanice s možností zpětné vazby do obráběcího stroje.

 

Prezentační leták ROBOTEC APC 20 (7,10)