ROBOTICKÁ BUŇKA ROBOTEC APC 7 (10, 20, 35)

Robotická buňka i pro malé série.

Nabízí široké možnosti použití, spolehlivou technologii a komplexní řešení. Je velmi univerzální, rychle přenosná a přestavitelná k jakémukoliv stroji či přístroji.

 

 

ROBOTEC APC je řešením robotické buňky pro malé a střední série.

Na MSV v Brně  ROBOTEC APC  v kombinaci robota FANUC M-20iA 20M, soustruhu T 4000 a soustruhu PUMA GT 2100 M. Video z MSV v Brně si můžete prohlédnout zde.

Robota jsme se rozhodli využít jako standardní nástroj pro výměnu dílců v procesu obrábění i pro menší a střední série výroby. Robotická buňka je v hodná pro dílce do průměru 150 mm a série 100 a více kusů. Díky intuitivnímu dialogovému rozhraní je obsluha velmi jednoduchá. I méně kvalifikovaný pracovník dokáže jednoduchým způsobem přestavit robota pro jednotlivé dílce. Intuitivní dialogové ovládání umožňuje pomocí několika krátkých příkazů rychle nastavit robota do pozice pro výměnu a nastavit počet cyklů.

Základní podmínkou pro vznik robotické buňky je, aby obsluhovaný stroj umožňoval vstup robota do pracovního prostoru v automatickém režimu např. automatické otevírání dveří, stroj s automatickým upínačem (tzn. pneumatický, hydraulický, nebo elektrický upínač) atd. Tato buňka nemusí spolupracovat pouze s obráběcími stroji, může se použít pro jakékoli jiné strojní zařízení, nebo přístroj umožňující jejich vzájemnou komunikaci. Automatická výměna palety v robotické buňce umožňuje obsluze vybrat z palety opracované dílce a připravit další sérii na opracování bez přerušení výrobního cyklu. A tato verze s automatickou výměnou palety je předurčená pro malé a střední série výroby.

Z dalších přídavných zařízení můžeme zmínit především možnost osadit buňku měřicími stanicemi. Měřicí stanice může do stroje odeslat zpětnou vazbu. Když změří, že dílec se dostává na hranici tolerance stroje, může dát stroji impuls, aby zmenšil nebo zvětšil danou hodnotu tak, aby odpovídala středu zadané tolerance.

 

OPČNÍ VYBAVENÍ

  • Vstupní dopravník pásový na místo paletového zakladače - robot odebírá dílce pro opracování přímo z dopravníku
  • Výstupní dopravník pásový - robot umístí opracovaný dílec na dopravník pro další operace
  • Měřicí stanice s možností zpětné vazby do obráběcího stroje.
  • Otáčecí mezioperační stanice.
  • ŠIROKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ
  • KOMPLEXNÍ A UNIVERZÁLNÍ ŘEŠENÍ
  • SNADNÉ PŘESTAVENÍ K JINÉMU STROJI
  • MOŽNOST ZAPOJENÍ K JEDNOMU NEBO DVĚMA STROJŮM
  • VYUŽITELNÉ JAK U SOUSTRUHU, TAK I FRÉZOVACÍHO CENTRA
  • DVOUČELISŤOVÝ NEBO TŘÍČELISŤOVÝ GRIPPERS S RYCHLOPŘESTAVITELNÝMI ČELISTMI

 

NOVÉ MOŽNOSTI PRO VAŠI BUDOUCNOST

 

Prezentační leták ROBOTEC APC 7 (10, 20, 35)