Horizontální soustruhy s dvěma vřeteny, s horní poháněnou hlavou s osou Y a dolní poháněnou hlavou s osou Y