Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu s §9 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je ve společnosti TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., IČ : 26964937, určena tato příslušná osoba k výkonu činnosti dle výše uvedeného zákona:
- Ing. David Vičar


Oznámení je možno podat:
1. Osobně nebo telefonicky na tel. +420 731 655 220;
2. Prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: oznameni@tecnotrade.cz;
3. V listinné podobě na adresu Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim s označením „pouze k rukám příslušné osoby“;
4. Přes oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti (§14 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů).

V souladu s §9 odst. 2 písm. b, bod 3. zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, tímto povinný subjekt TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., IČ: 26964937, vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.